En gedigen trafikutbildning med eleven i centrum.

Introduktionskurs

Utbildningen består av tre moment:

 1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
 2. Planering och strukturering av övningskörningen
 3. Trafiksäkerhet och miljö

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Handledarutbildningens mål

Vårt mål är att hjälpa handledaren att göra den privata ”mängdträningen” säkrare och mer effektiv.

Efter utbildningen ska hon/han lättare kunna dela med sig av sin erfarenhet som bilförare på ett sätt som underlättar för eleven att kunna utvecklas till en mer säker och miljövänlig förare. På kursen belyser vi de regler och risker som finns vid den privata mängdträningen, men också möjligheterna att öva rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle!

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning, varefter eleven mängdtränar tillsammans med dig som handledare.

På så sätt får du som handledare och eleven större möjlighet att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv vilket sänker kostnaden för elevens körkortsutbildning!

Handledarutbildningen ska även bidra till att eleven blir en riskmedveten förare.

Vi inleder kursen med en presentation av innehåll samt upplägg och vi uppmanar er att komma med frågor samt aktivt delta i diskussioner under kursen.

Efter handledarutbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att ni genomfört utbildningen.

Ansökan

Att tänka på inför kursen:

 • Övningskörning får påbörjas från 16 års ålder (man kan genomföra kursen vid 15 år och 9 månader).
 • Handledarutbildningen är giltig i 5 år.
 • Handledare och/eller elev ska medverka hela kurstiden.
 • Handledaren ska vid kurstillfället ha fyllt 24 år och haft körkort i 5 år den senaste 10 års period för att ett ”handledartillstånd” ska kunna utfärdas, om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det en risk att handledaren inte godkänns.
 • Handledare och/eller elev ska kunna legitimera sig vid kurstillfället, saknar elev ID handling kan vårdnadshavare intyga.

Allmän information

 • Vi är godkända av vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen som utbildare för Introduktionsutbildning för privat övningskörning, vi följer TS föreskrift (TSFS 2010:127)
 • Kursen är ca 3,5 timmar inkl rast.
 • Kom i GOD tid, kontroll av ID handling sker innan kursen börjar!
 •  Kostnaden är från 650 kr per kursdeltagare (med reservation för pris ändring)