En gedigen trafikutbildning med eleven i centrum.

BE/B96

BE – Bil med tungt släp

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med släp.

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt vara över 3 500 kg. Oavsett vilken behörighet du har finns det begränsningar som avgör vilken fordonskombination du får köra. Du kan läsa på bilens registreringsbevis vilken den högsta tillåtna vikten på ett släp är för just den bilen.

För att få ett BE-körkort krävs det att:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Övningsköra med tungt släp

För att få övningsköra med personbil eller lätt lastbil med tungt släp ska du ha ett körkortstillstånd och du ska ha fyllt 18 år.

Övningsköra privat

Om du ska övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. När ni övningskör måste handledaren ha med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara väl synlig bakifrån.

Det är handledaren som är ansvarig och räknas som förare vid övningskörningen.

OBS! Vi lånar ej ut bil och släp till privata körprov

B utökad – Personbil

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra en släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Om du redan har ett B-körkort kan du göra ett körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B-behörighet samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs det att:

 1. Du har ett körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har en giltig riskutbildning
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Om du redan har B-körkort behöver du inte ha ett körkortstillstånd. För att i det här fallet få utökad B-behörighet krävs det att:

 1. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 2. Du har fyllt 18 år.
 3. Du har gjort ett godkänt körprov.
 4. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Övningsköra för utökad B-behörighet

Om du inte har behörighet B ska du ha fyllt 17 år och 6 månader för att få övningsköra för utökad B-behörighet (B96). Du behöver ett körkortstillstånd.

Om du redan har behörighet B krävs varken ett körkortstillstånd eller genomförd introduktionsutbildning.

OBS! Vi lånar ej ut bil och släp till privata körprov