En gedigen trafikutbildning med eleven i centrum.

B-körkort

Målsättningen med ditt körkort är att du ska bli en säker förare. Vi bygger upp dina färdigheter från grunden enligt Transportstyrelsen krav och utbildningsplan. Steg för steg uppnår du den självständighet som är nödvändig för att bli en säker bilförare.

Grunderna

Grunderna inleder din utbildning som du först måste lära dig för att kontrollera bilen. När du lärt dig att start, stanna, krypköra, växla, manövrering i lutningar, backa och vända är det dags att gå vidare

Enklare situationer

Detta är den naturliga fortsättningen på din utbildning. Du lär dig uppsiktsrutiner, hastighetsanpassning, växelval, regler, placering och att visa hänsyn

Stadstrafik

Nu kommer du in på mera komplicerade situationer. Du ska nu lära dig att hantera många olika faktorer. Cykelbanor, trafikljus, körfältsbyten, enkelriktat, cirkulationer, anvisningar och parkeringar. Ansvaret kommer att bli större på dig som körkortstagare.

Motorväg och landsväg

När det är dags för motorväg och landsväg så lär du dig att kontrollera bilen i högre farter tex. Av och påfarter på motorväg.  Höger och vänstersvängar på landsväg.

Slutet på utbildningen

I slutet på utbildningen ska du kunna framföra bilen på helt på egen hand utan någon större hjälp av din handledare eller körlärare. Du ska kunna ta egna beslut och ta ansvar för ditt handlande på ett säkert sätt i trafiken. Självklart ser vi också att teorin är färdig. Fungerar allt och all teori är gjord så bokas man på uppkörning (teori och uppkörning).

Att tänka på

Boka upp körlektioner i god tid och ha hellre för många lektioner inbokade. Behövs inte lektionerna bokas de av efter hand i samråd med trafikläraren. För att bli uppsatt på prov genom Trafikskolan så måste man visa att färdigheterna finns och att teorin är färdig. (att man själv tycker att man är färdig räcker inte. Trafikskolan måste ha en dokumentation på att eleven har de färdigheter som krävs enligt Transportsyrelsen/utbildningsplanen)

Privatister

Du som väljer att köra upp privat kan komma och ta enstaka lektioner för att få med sig tips och råd för att sedan träna hemma. Handledaren är välkommen att följa med i bilen. Kör man som privatist så bokar man sin RISK 1, RISK 2 och teoriprov/uppkörning på egen hand. OBS! Trafikskolan lånar inte ut bil till privata prov på Trafikverket.

Teorikurser B-körkort

Lektion 1

 • Vägmärkesgrupper
 • Vägmarkeringar
 • Rätt körställning
 • Reglage
 • Ordningsföljder
 • Växling
 • Manövrering (backa, vända, parkera)
 • Stanna och parkera

Lektion 2

 • Synen
 • Selektiv varseblivning
 • Avsökning
 • Risker i trafiken
 • Hastighetsanpassning
 • Placeringar
 • Regler
 • Övergångställe, cykelbana

Lektion 3

 • Körning i stadstrafik
 • Oskyddade trafikanter
 • Trafiksignaler – risker
 • Körfältsbyte, anvisningar – risker
 • Körning i cirkulationsplats
 • Enkelriktat
 • Vägarbete
 • Järnvägskorsningar
 • Rangordning på anvisningar
 • Polismanstecken

Lektion 4

 • Körning på mindre landsväg
 • Körning på större landsväg
 • Avsökning, riskbedömning
 • Placering på landsväg, vägrenskörning
 • Infart på landsväg – risker
 • Högersväng, vänstersväng – risker
 • Omkörning
 • Stoppsträckor (reaktionssträcka, bromssträcka
 • Motorväg/motortrafikled

Lektion 5

 • Körning i mörker
 • Hur ser vi i mörker? Siktsträckor
 • Bilens belysning
 • Nedsatta siktsträckor
 • Körning i halka
 • Olika typer av halka
 • Vilt
 • Olyckor

Lektion 6

 • Fordonets konstruktion
 • Regler om försäkringar och fordonsskatt
 • Släpfordon – vad får jag dra?
 • Last
 • Säkerhetskontroll
 • Miljö