Vi har öppet
Måndag 08:15-18:00
Tisdag 08:15-17:00

Onsdag 08:15-17.00

Torsdag 08:15-18.00
Fredag 08:15-13:00

 Lunchstängt 12:40-13:20 

Introduktionskurs (Handledarkurs)

Utbildningen består av tre moment:
1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörningen
3. Trafiksäkerhet och miljö

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Handledarutbildningens mål
Vårt mål är att hjälpa handledaren att göra den privata ”mängdträningen” säkrare och mer effektiv.

Efter utbildningen ska hon/han lättare kunna dela med sig av sin erfarenhet som bilförare på ett sätt som underlättar för eleven att kunna utvecklas till en mer säker och miljövänlig förare. På kursen belyser vi de regler och risker som finns vid den privata mängdträningen, men också möjligheterna att öva rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle!

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning, varefter eleven mängdtränar tillsammans med dig som handledare.

På så sätt får du som handledare och eleven större möjlighet att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv vilket sänker kostnaden för elevens körkortsutbildning!

Handledarutbildningen ska även bidra till att eleven blir en riskmedveten förare.

Vi inleder kursen med en presentation av innehåll samt upplägg och vi uppmanar er att komma med frågor samt aktivt delta i diskussioner under kursen.

Efter handledarutbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att ni genomfört utbildningen.

Ansökan

Klicka nedan för att läsa mer om själva ansökan.

Läs om ansökan


Anmälan

Anmäl dig för att ta AM körkort nedan.

Gör din anmälan här